2023

Teokset

1. Kolme prosenttia

Holz Kollektiv

Maapallon pinta-alasta enää kolme prosenttia on koskematonta luontoa. Yhteisötaiteellinen Kolme prosenttia -teos suuntaa huomion tähän, sekä sukupuuton partaalla oleviin lajeihin Suomessa ja koko maapallolla.

Teos on syntynyt yhteisötaiteellisissa työpajoissa, joissa osallistujat valmistivat pahvista, paperista ja tekstiilistä erikokoisia uhanalaisia perhosia. Samalla osallistujat perehtyivät luonnon tilanteeseen, tutustuivat Suomen uhanalaisiin hyönteislajeihin ja pohtivat omia mahdollisuuksiaan olla aktiivisia luonnon suojelemisessa.

Teokseen saa astua sisään!

2. Kierto

John Sundberg & Andrei Bakharev

Kierto-teos on kokeiluja ja ajatuksia veden kierrosta, liikkeestä ja muutoksesta, tuulesta, painovoimasta ja sähköstä. Teosprosessi lähti liikkeelle ajatuksesta toteuttaa mahdollisimman huomaamaton teos, joka kuitenkin herättää ajatuksia ja kommunikoi eri lajien kanssa. Teoksessa tärkeässä roolissa ovat vesialtaat, joissa sadevesi säilyy ja kiertää. Vesi on useimmille lintu-, hyönteis-, kasvi- ja sienilajeille elintärkeää ja vetää niitä puoleensa. Näin teos luo omalla olemassaolollaan lisää tilaa saarella eläville lajeille, jotka ovat viime vuosina kärsineet aiempaa pidemmistä kuivista kausista. Teos on kokeiluluontoinen, joten sen lopputulos ei ole ennalta määrätty. On aina kiinnostavaa nähdä miten luonto ottaa teoksen haltuun omalla tavallaan.

3. Edessä loistava tulevaisuus?

Trivial Zero

Edessä loistava tulevaisuus? -teos ottaa kantaa ilmastokriisiin ja herättää ajattelemaan millainen tulevaisuus ihmisellä on maailmassa, jossa ilmastokriisi jatkaa kasvavassa määrin vaikuttamistaan elämäämme. Tavallinen ja arkipäiväinen mökin ikkunasta ulos katsominen ei välttämättä ole tulevaisuudessa enää itsestään selvää. Millainen näkymä saariston mökkien ikkunoista odottaa tulevaisuudessa?

4. The Fraud Species

Veera Arstio

The Fraud Species -teos leikittelee mielikuvituksella avaten ulottuvuusportin synkkään tulevaisuuteen, jossa eläimiä on kuollut sukupuuttoon jo pitkään hurjalla vauhdilla. Tuhottuaan kaiken, on ihmiskunta kloonannut, muokannut ja lopulta luonut eläviä otuksia, jotka selviytyvät uudessa maailmassa. Nämä ovat kyhäelmiä, jotka eivät ole mitään tuntemaamme, mutta ovat silti kaikkea mennyttä ja nykyistä yhdistettynä koneisiin. Fraud species- olennot ovat ensihetkestään asti pelkkää valhetta ja huijausta.

5. Flower it up

Johanna Sinkkonen

Flower it up -installaatio kommentoi ihmisten toimimattomuutta tuhoutuvan luonnon puolesta sekä viherpesua maailmassa, jossa katastrofit ovat synnyttäneet puihin kivettyneitä merirokon kaltaisia kukkia.

6. Obscura X

Antti Kulmala, Joni Pohjankettu, Suvi Ylönen

Ihminen on kautta aikain halunnut ikuistaa saaristoluontoa. Obscura X -teos tuo valokuvauksesta tutun camera obscura -ilmiön itse koettavaan muotoon, jolloin taiteen kokija voi pysähtyä katsomaan ilmiötä kuin kameran sisältä katsoen. Obscura X yhdistää kuvanveistoa, valo- ja äänitaidetta sekä kokeellista ja osallistavaa taidetta.

Teokseen saa astua sisään!

6. PIRSTALE II

Joni Pohjankettu, Antti Kulmala

Pirstale II taittaa nähtäväksemme paloja toisesta ajasta, jossa ilmastonmuutos on vaikuttanut lähitulevaisuuden saariston herkkään luontoon. Pirstale II havainnollistaa, miten saariston luonto saattaa muuttua, kun ilmastonmuutos lämmittää kesiämme nykyisten arvioiden mukaisesti. Pirstaleen sisällä kasvaa kasvi, joka ei tavallisesti Suomessa selviäisi. Menestyykö köynnös tulevaisuuden Suomen paahtavan kuumissa kesissä?

Teos pystytettiin Spaunan kallioilla -tapahtumaan 2022. Köynnös selvisi kasvihuoneen lämmössä pitkän talven yli ja alkoi kukoistaa uudelleen huhtikuussa 2023.

7. Aurinkokäärme

Sonja Elenius

Aurinkokäärme – lempeä ja viisas, ikiaikainen rantakäärmeiden kantaemuu on luikerrellut piilostaan jakaakseen huolensa siitä, miten hänenkin lapsensa ovat käyneet yhä harvalukuisemmiksi ympäristön muutosten myötä. Aurinkokäärme kertoo tarinaa kesistä, jolloin vielä rakkolevien seassa pulikoidessa tai rantakalliolla päivänpaisteesta nautiskellessa saattoi seuraan liittyä vanha tuttu, rauhallinen Rantakäärme. Vielä kauempaa kaikuu myös tarinat elättikäärmeistä; tärkeistä kotia ja karjaa suojelleista haltijoista, joille uhrattiin ja joista pidettiin huolta. Se oli aikoina jolloin vielä elettiin pakostakin tiiviissä yhteydessä ja rytmissä luonnon kanssa, sen olentoja ja ilmiöitä arjessa tarkastellen ja tulkiten.

8. Elämä täällä, tässä ja nyt

Suvi Nurmi

Elämä täällä, tässä ja nyt -teossarja kuvaa ihmisen kykyä elää parhaansa mukaan siinä paikassa ja ympäristössä, joka on hänelle valikoitunut. Teos pyrkii herättämään ihmetystä ja kiitollisuutta niin pienistä kuin suuristakin luonnonihmeistä, ihmeistä jotka ovat hyvin nyt. Teos tuo samalla konkreettisesti näkyviin juuremme, heijastaen ajatuksia oman elinympäristön suojelemisesta sekä ilmastokriisin pakottamista muuttoliikkeistä.

Teos on kolmiosainen:
I Elämä täällä, tässä ja nyt
II Leikkipuisto paratiisissa
III Tanssi kanssa tuulten ja pilvien